ชื่อ - นามสกุล :นายชณภพ ไกรศักดิ์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรี